Puhelin: 03 883 4651   |    Email: etunimi.sukunimi@valverak.fi

Taustamme 1978 - 2018

Rakennustoimisto Valve & Ylitalo Ky:n yhtiösopimus allekirjoitettiin 09.04.1978

Sauli Ylitalo ja Juhani Valve valmistuivat rakennusinsinööreiksi Kotkan teknillisestä oppilaitoksesta keväällä 1978 ja aloittivat yritystoiminnan jo opiskelun ohessa. Kotoa saatu usko yrittäjyyteen ja pitkäjänteiseen omaan tekemiseen oli vahva ja yrittäjät paiskivat töitä usein seitsemän päivää viikossa aamusta iltaan.

Alkuvuosina rakennettiin myyntiin omakoti- ja paritaloja. 80-luvun alkupuolella toiminta alkoi laajentua ja mukaan tulivat yhtiömuotoiset rivitalokohteet urakalla ja omaperusteisina.

Sauli Ylitalo siirtyi muihin tehtäviin ja Eine Valve tuli yhtiöön mukaan vuoden 1983 lopussa. Hänen tehtävänään on ollut tarvikkeiden hankinta ja kustannuslaskenta. Yhtiö muutettin osakeyhtiöksi 1995.

80-luvun puolivälissä päästiin mukaan myös julkisiin rakennushankkeisiin

Reumasäätiön sairaala oli merkittävä asiakkaamme reilut kymmenen vuotta. Reumasäätiölle toteutettiin mm. lastenosaston peruskorjaus, E-talon peruskorjaus, D-siiven kolmen kerroksen peruskorjaus, arkisto- ja aulatilojen peruskorjaus. Julkisia hankintoja olivat myös vanhainkoti Hopeasillan peruskorjaus sekä Heinolan kaupunginsairaalan peruskorjaus ja laajennus. Nuori rakennusmestari Ilkka Jaakkola toimi kaupungin-sairaalan työmaan vastaavana mestarina. Muutaman vuoden yrityksessämme toimittuaan Ilkka siirtyi Saksaan Lemminkäinen Oy:n palvelukseen rakentamaan Nokian matkapuhelintehtaita. Ulkomaan työtehtäviensä jälkeen Ilkka toimi pitkään valtakunnallisten rakennusliikeiden aluejohdon tehtävissä ja vuonna 2017 Ilkka palasi yritykseen pääomistajaksi ja toimitusjohtajaksi.

80-luvun loppupuolella teollisuusrakentaminen tuli myös mukaan työnkuvaan ja Versowood Oy:stä tuli merkittävä asiakkaamme

Olemme toteuttaneet Versowoodille uutta tuotanto- ja varastotilaa yhteensä noin 60.000 m2 . Tämän lisäksi olemme tehneet runsaasti Versowoodille korjaus- ja kunnossapitotöitä.

90-luvulla pääpaino rakennustoiminnassa oli asunto- ja teollisuusrakentamisessa

Vuosikymmenen alun lama ja devalvaatio supisti rakennustoiminnan määrää merkittävästi. Vähistä urakoista kilpailtiin kannattavuuden kustannuksella, mikä johti rakennusalalla suureen konkurssiaaltoon. Teimme selkeän päätöksen, että alihintaisia urakoita emme tarjoa. Vaikka oma asuntotuotanto loppui useiksi vuosiksi, selvisimme myös 90-luvun alun lamasta.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen toiminta-alueemme laajeni koko Päijät-Hämeeseen

Toteutimme Päijät-Hämeen Jätehuollolle Lahteen lastausterminaalin ja rakennusjätteen murskauslaitoksen sekä Kuusakoski Oy:lle Ekoparkin murskauslaitoksen.

Näihin aikoihin myös liikerakentaminen sekä kiinteistökehitys tulivat mukaan toimintaamme. Rakensimme ABC-liikenneaseman ja Lähiruokatori Heilan Vuohkallioon, jotka toteutettiin yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa omistamillemme tonteille. Hallussamme on runsaasti liike- ja teollisuusrakennusoikeutta Heinolan Vuohkalliossa moottiritien liittymän 24 ympäristössä, joka mahdollistaa samantapaisten hankkeiden toteuttamisen jatkossakin.

Keväällä 2017 tehtiin liiketoimintakauppa, jossa Ilkka Jaakkolasta tuli Rakennustoimisto Valve Oy:n pääomistaja ja toimitusjohtaja

Juhani ja Eine Valve jatkavat yhtiössä vähemmistöosakkaina.

Samassa yhteydessä kiinteistöliiketoiminta erotettiin omaksi yhtiökseen Touko Capital Oy:ksi. Rakennustoimisto Valve Oy jatkaa rakennusliiketoimintaa entistä vahvempana. Rakennustoimisto Valve Oy:n arvoihin on aina kuulunut luotettavuus. Me teemme sen, minkä lupaamme. Tästä on osoituksena myös pitkäaikaiset asiakassuhteemme